Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

23-05-2016

1056   

Beaters de Bree * 27-08-1780 ~ 10-09-1780 te Dantumawoude 06-11-1858 te Dantumadeel,
dochter van Cornelis Gerrits de Bree en Peternel van As

X 01-06-1806 te Murmerwoude

Andries Sjoukes Vrieswijk ~ 1773 te Murmerwoude 09-06-1840 te Dantumadeel, zoon van Sjouke Emkes Vrieswijk en Antje Andries Wijbenga

 
Kinderen:
 
  1. Antje [Adries] Vrieswijk * 5-03-1809 ~ 09-04-1809 HG in Murmerwoude 18-12-1886 te Dantumadeel X 07-05-1831 te Datumadeel met Hendrik Feddes Postmus * 09-02-1808 te Murmerwoude 18-07-1890 te Dantumadeel, zoon van Fedde Hendriks Postmus en Antje Wytses Vellinga
  2. Kornelis [Andries] Vrieswijk * 17-10-1811 ~ 24-11-1811 in Damwoude 14-08-1888 te Dantumadeel X 10-05-1840 te Dantumadeel met Jitske Harmens de Vries * 16-02-1810 te Bergum ~18-03-1810 [HG] te Veenwouden 20-06-1875 te Dantumadeel, dochter van Harmen Wybes de Vries en Minke Wopkes van der Ploeg
  3. Jan [Andries] Vrieswijk * 17-01-1817 te Dantumadeel, 24-10-1817 te Dantumadeel
  4. Pietje [Andries] Vrieswijk * 17-01-1817 te Dantumadeel, 20-03-1828 te Dantumadeel
  5. Sjouke Andries Vrieswijk * 02-12-1821 te Dantumadeel, 30-11-1895 te Dantumadeel
    Xa 13-05-1852 te Dantumadeel met Pietje Hendriks de Bree * 15-04-1823 te Dantumadeel 02-08-1873 te Dantumadeel, dochter van Hendrik Cornelis de Bree en Lijsbeth Pieters van der Ploeg (zie 572)
    Xb 28-01-1875 te Dantumadeel met Aukje Harmens de Vries4 * 14-12-1818 te Akkerwoude, gemeente Datumadeel 02-08-1873 te Dantumadeel, dochter van Harmen Wybes de Vries en Minke Wopkes [van der Ploeg]
1
Moeder is gedoopt als Beaters, maar heet:
  Beatrix Kornelis bij de geboorte van Antje
  Jaatje Cornelis / Kornelis bij de geboorte van Kornelis, en Jan en Pietje (tweeling)
  Jeltje Cornelis bij de geboorte van Sjouke Andries
2
Achternaam sinds verplichte naamaanneming.
3
Op overlijdensakte (22-09-1826 te Murmerwoude) wordt vader vermeld als Postma.
4
Aukje Harmens de Vries is weduwe van Ritske Adzers van der Veer ("geboren in het vroege voorjaar van 1804 te Zwaagwesteinde" [Akte van bekendheid, 08-04-1852, nr 40, kantonregter Arr Rb te Leeuwarden] 01-11-1871 te Veenwouden, gem Dantumadeel), zoon van Adzer Hessels van der Veer en Rinske Wiegers van der Veer