Stamreeks: 1000 >221 >649 >936 >547 >544 >555

27-05-2017

1349   

Grietje de Bree * 20-12-1901 te Dantumadeel,
dochter van Rommert de Bree en Baukje Veenstra

X 17-05-1923 te Dantumadeel

Wieger Jansma¹ * 04-06-1899 te Anjum (gem. Oostdongeradeel),
zoon van Eeltje Jansma en Trijntje Postma

 
Kinderen:
 
  1. Rommert Jansma * ± 1928 te Anjum † 27-01-1949² Sumatra, Nederlands-Indië
  2. N.N. Jansma * † 28-02-1936 te Anjum, gem Leeuwarden (levenloos geboren [V])
1
Geboren als Postma; gewettigd bij huwelijk ouders.
2
Overleden nabij Sibolga Sumatra, Nederlands-Indië, aan de gevolgen van een geschoten hoofdwond; dienstplichtig soldaat bij het 4e bateljon van het 2e regiment infanterie; aangifte middels een akte van overlijden van Krijgslieden, register III, no. 95.
Bron: BS overlijden gemeente Oostdongeradeel 1949#25