Stamreeks: 1000 >221 >649 >936 >547 >544 >555

09-06-2012

1349   

Grietje de Bree * 20-12-1901 te Dantumadeel,
dochter van Rommert de Bree en Baukje Veenstra

X 17-05-1923 te Dantumadeel

Wieger Jansma * 04-06-1899 te Anjum (gem. Oostdongeradeel),
zoon van Eeltje Jansma en Trijntje Postma

 
 
1
Geboren als Postma; gewettigd bij huwelijk ouders.