Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

02-01-2015

549   

Jacob Cornelis de Bree * 30-11-1791 ~ 11-12-1791 te Dantumawoude 08-11-1855 te Driesum gem. Dantumadeel
zoon van Cornelis Gerrits de Bree en Petronella van Asch

X 18-12-1814 te Dantumawoude

Trijntje Wiegers van der Ploeg * omstreeks januari 1793 te Akkerwoude 08-03-1878 te Driessum (gem. Dantumadeel),
dochter van Wieger Gerrits van der Ploeg en Tietje Tjerks Postma

 
Kinderen:
 
  1. Kornelis Jacobs de Bree 552
  2. Tietje Jacobs de Bree 563
  3. Pietje Jacobs de Bree * 07-03-1819 te Dantumadeel 20-10-1837 te Dantumadeel
  4. Gertje Jacobs de Bree 562
  5. Wieger Jacobs de Bree 558
  6. Jan de Bree * 11-11-1826 te Dantumadeel 04-12-1826 te Dantumadeel
  7. Lijsbert Jacobs de Bree 564
  8. Jaadtje / Jaartje Jacobs de Bree 565
1
Trijntje Wiegers van der Ploeg is niet gedoopt. Volgens de Acte van Bekendheid, opgemaakt op 21 november 1814 t.b.v. haar huwelijk ('Rechtbank in eerste instantie', Arr. Leeuwarden 01-12-1814), is zij geboren te Akkerwoude in het jaar 1793 omtrent januari [Huw bijln 1814 Dantumawoude gem. Dantumadeel suppl nr 7 behoort bij huw. akte nr 23].