Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >549

11-03-2012

558   

Wieger Jacobs de Bree * 23-11-1823 te Driesum, gem. Dantumadeel 15-12-1898 te Dantumadeel,
zoon van Jacob Cornelis de Bree en Trijntje Wiegers van der Ploeg

X 09-05-1861 te Dantumadeel

Gertje Jippes Haalstra * 29-01-1820 te Dantumadeel 08-12-1861 te Dantumadeel,
dochter van Jippe Sikkes Haalstra en Antje Folkerts Westra