Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

08-10-2016

569   

Elisabeth Cornelis de Bree * 20-12-1787 ~ 20-01-1788 NG te Damwoude, gem.Dantumawoude 05-11-1866 te Dantumadeel,
dochter van Cornelis Gerrits de Bree en Peternel van As

X 29-05-1814 te Dantumadeel

Sierk Klases (Sietse Klaazens) van der Wal * omstreeks 25 juli 1781¹ te Kollumerzwaag 17-09-1844 te Dantumadeel, zoon van Klaas Wouters van der Wal en en Trijntje Sierks

 
 
1
Sierk Klases is niet gedoopt. Volgens de Acte van Bekendheid, opgemaakt t.b.v. zijn huwelijk ('Rechtbank in eerste instantie', Arr. Leeuwarden 19-05-1814), is hij geboren in het jaar 1781 omstreeks "Sent Jacobijdag" te Collumerswaag [Huw bijln 1814 Dantumawoude gem. Dantumadeel huw akte nr 13]. Hij is nooit ingeschreven in enig geboorteregister. De Heiligenkalender geeft aan dat St Jacob(i) op 25 juli valt.