03-01-2013

572   

Pietje Hendriks de Bree * 15-04-1823 te Dantumadeel 02-08-1873 te Dantumadeel,
dochter van Hendrik Cornelis de Bree en Lijsbeth Pieters van der Ploeg

X 13-05-1852 te Dantumadeel

Sjouke Andries Vrieswijk * 02-12-1821 te Dantumadeel 30-11-1895 te Dantumadeel,
zoon van Andries Sjoukes Vrieswijk en Jeltje Cornelis (Beatrix) de Bree (1056)

 
Kinderen:
 
  1. Lijsbeth [Sjoukes] Vrieswijk * 20-02-1853 te Dantumadeel 11 juli 1870 te Dantumadeel
1
Sjouke Andries Vrieswijk hertrouwt op 28-01-1875 te Dantumadeel met Aukje Harmens de Vries * 14-12-1818 te Akkerwoude, gemeente Datumadeel, dochter van Harmen Wybes de Vries en Minke Wopkes van der Ploeg.
Aukje was eerder gehuwd (29 april 1852 te Dantumadeel) met Ritske Adzers van der Veer ("geboren in het vroege voorjaar van 1804 te Zwaagwesteinde" [Akte van bekendheid, 08-04-1852, nr 40, kantonregter Arr Rb te Leeuwarden], 01-11-1871 te Veenwouden, gem Dantumadeel), zoon van Adzer Hessels van der Veer en Rinske Wiegers van der Veer.