Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

02-05-2015

1058   

Theunis Cornelis de Bree * 19-06-1785 ~ 10-07-1785 te Dantumawoude 11-12-1819 te Dokkum,
zoon van Cornelis Gerrits de Bree en Petronella van Asch

X 04-08-1805 te Oosternijkerk

Ymkje Jitzes [Kalfsbeek] * 1782 02-03-1821 te Dokkum

 
Kinderen:
 
  1. Jitze de Bree 551
  2. Jan de Bree 1435
  3. Wybe / Wiebe de Bree [de Pree] * 23-12-1816 te Dokkum 14-04-1825 te Dokkum
1
In de overlijdensaktes van Theunis Cornelis en van Wiebe wordt de naam Kalfsbeek gebruikt. In de huwelijksakte van Jitze (1838) wordt de achternaam Kalsbeek gebruikt. In de huwelijksakte van Jan (1841) wordt zijn moeder uitsluitend Ymkje Jitzes genoemd.
Op de akte van overlijden van Ymkje Jitzes wordt geen achternaam vermeld (Dokkum 1821 nr 23). Het vermoedelijke geboortejaar is gebaseerd op de daar vermelde leeftijd.
2
Wiebe overlijdt op achtjarige leeftijd in het Weeshuis van Dockum, gelegen in Wijk C nr 55 (Dokkum 1825 Akte B 7).