Stamreeks: 1000 >221 >649

24-07-2014

936   

Cornelis Gerrits de Bree ~ 19-09-1751 NG te Amersfoort in augustus 1801 te Leeuwarden,
zoon van Gerrit de Bree en Elizabeth Geelkerken

X 21-11-1779 [OT 04-11-1779] NG te Amersfoort

Peternel van As ~ 31-12-1754 RK te Hamersveld (get Aeltje Hooft) 28-01-1821 te Dantumadeel,
dochter van Theunis Jacobessen van As en Beatrix Hooft

 
Kinderen:
 
  1. Gerrit [Cornelis] de Bree ~ 02-10-1778 NG te Amersoort
  2. Beatrix Cornelis [Jaatje Kornelis / Jeltje Cornelis] de Bree 1056
  3. Gerrit Cornelis de Bree * 07-12-1782 ~ 05-01-1783 te Dantumawoude
  4. Theunis Cornelis de Bree 1058
  5. Elisabeth Cornelis de Bree 569
  6. Jan Cornelis de Bree * 09-11-1789 ~ 25-12-1789 te Dantumawoude
  7. Jacob Cornelis de Bree 549
  8. Hendrik Cornelis de Bree [1e huw] 547 [2e huw] 548
 
1
Cornelis is in augustus te Leeuwarden overleden. [Zie voor een verklaring van overlijden: Huw bijln 1814 Suppl 7 bij het huwelijk van Jacob te Damwoude, gem Dantumadeel aktenr 23. De ambtenaar die deze huwelijksakte opmaakte, maakt er echter "in het jaar 1800 te Leeuwarden" van.]
2
Gedoopt als Peternel van As en geboren [op de boerderij] Klijn Krakhorst. Bij haar huwelijk wordt zij Petronella van Asch genoemd. Zij woont dan in Amersfoort.
Op de akte van overlijden is zij ingeschreven als Pietje Theunis [Dantumadeel akte 29-1-1821 blz 3]; haar ouders worden daar Theunis en Saartje genoemd.
Op het geboorte-extract van Jacob heet zij Pietje van As.
3
Gerrit wordt onecht gedoopt te Amersfoort als Gerrit van Asch. Hij wordt gecht bij het huwelijk van zijn ouders op 21 november 1779 [Trouwboek Amersfoort NG]