Stamreeks: 1000 >221 >649

09-10-2017

936   

Cornelis Gerrits de Bree ~ 19-09-1751 NG te Amersfoort 28-08-18001 te Leeuwarden,
zoon van Gerrit de Bree en Elizabeth Geelkerken

X 21-11-1779 [OT 04-11-1779] NG te Amersfoort

Peternel van As2 ~ 31-12-1754 RK te Hamersveld (get Aeltje Hooft) 28-01-1821 te Dantumadeel,
dochter van Theunis Jacobessen van As en Beatrix Hooft

 
Kinderen:
 
  1. Gerrit [Cornelis] de Bree3 ~ 02-10-1778 NG te Amersoort
  2. Beaters de Bree 1056
  3. Gerrit Cornelis de Bree4 * 07-12-1782 ~ 05-01-1783 te Dantumawoude
  4. Theunis Cornelis de Bree 1058
  5. Elisabeth Cornelis de Bree 569
  6. Jan Cornelis de Bree * 09-11-1789 ~ 25-12-1789 te Dantumawoude
  7. Jacob Cornelis de Bree 549
  8. Hendrik Cornelis de Bree [1e huw] 547 [2e huw] 548
 
1
Cornelis is in augustus 1801 te Leeuwarden overleden, althans volgens de verklaring van overlijden: Huw bijln 1814 Suppl 7 bij het huwelijk van Jacob te Damwoude, gem Dantumadeel aktenr 23. De ambtenaar die deze huwelijksakte opmaakte, maakt er echter "in het jaar 1800 te Leeuwarden" van. Op de verklaring van overlijden, opgemaakt door de concierge van het Tuchthuis te Leeuwarden van 13 Februarij 1821, is Cornelis overleden op 28 Augustus 1800 te Leeuwarden in het Tuchthuis, alwaar hij sinds 18 Maart 1797 verbleef. (Straf: geseling en 5 jaar tuchthuis). Bron: Huw Bijln Dantumadeel 1821#7.
2
Gedoopt als Peternel van As en geboren [op de boerderij] Klijn Krakhorst (te Hamersveld?).
Bij haar huwelijk wordt zij Petronella van Asch genoemd. Zij woont dan in Amersfoort.
In de doopinschrijving van Jacob van 11-12-1791 (NG Damwoude) is haar naam Pijtje van As.
In het Register van Naamsaanneming Friesland 1811 is zij ingeschreven als "Pijttje van Assen".
Op de akte van haar overlijden werd zij ingeschreven als Pietje Theunis [Dantumadeel akte 29-1-1821 blz 3]; haar ouders worden daar Theunis en Saartje genoemd.
3
Gerrit wordt onecht gedoopt te Amersfoort als Gerrit van Asch. Hij wordt gecht bij het huwelijk van zijn ouders op 21 november 1779 [Trouwboek Amersfoort NG]
4
Gerrit Cornelis de Bree, dagloner, geb. Dantumawoude 07.12.1783 (FOUT!), wonende aldaar, zoon van Cornelis de Bree, overleden en Pietje Teunis van As, lichting 1810 mairie Dantumawoude; plaatsvervanger voor Theodorus Bolt (geb. 1790) te Akkerwoude; krijgsmachtonderdeel onbekend; wordt eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 11.03.1812; aangenomen niet teruggekeerd.