Stamreeks: >1000 >221 >649 >936

31-10-2015

548   

Hendrik Cornelis de Bree * 03-11-1793 ~ 15-12-1793 te Dantumawoude 18-05-1859 te Dantumadeel
zoon van Cornelis Gerrits de Bree en Peternel van As

X 12-05-1833 te Dantumadeel

Baukje Gooitsens Siebesma¹ * 1797² te Grouw 24-02-1886 te Dantumadeel,
dochter van Goitzen Rutgers Sybesma¹ en Aeltje Baukes Visser

 
Kinderen:
 
  1. Gooitsen Hendriks de Bree545
  2. Antje Hendriks de Bree 566
  3. Jantje Hendriks de Bre 567
1
Vader ondertekende op 30 december 1811 de inschrijving van de aangenomen familienaam met Goitsen Rutgers Sybesma!
2
Baukje is nooit gedoopt, daardoor stond haar geboorte nergens ingeschreven. De juiste datum is niet bekend.
Bron: Akte van Naamsbekendheid, Leeuwarden, 2 maart 1833. Regtbank Leeuwarden, 6 maart 1833