Stamreeks: >1000 >221 >649 >936 >547 >544 >555

15-06-2010

556   

Sybren de Bree * 19-09-1899 te Dantumadeel,
zoon van Rommert de Bree en Baukje Veenstra

X 02-02-1922 te Dantumadeel

Lutske de Vries * 23-09-1900 te Dantumadeel,
dochter van Jan de Vries en Joukje de Jong

 
Kinderen:
 
  1. Joukje Anna de Bree * te Huizum (gem Leeuwarderadeel)
  2. Cornelia de Bree * te Alkmaar